Wyposażenie

Tomograf komputerowy szczęki i żuchwy

CareStream CS 8200 3D


 

Skaner wewnątrzustny

CareStream CS 3600


 

 

Znieczulenie komputerowe

The Wand STA


Mikroskop zabiegowy

KAPS


matusz_katowice_2 matusz_katowice_3

Endometr zintegrowany z mikrosilnikiem endodontycznym

Reciproc VDW Gold


matusz_katowice_4

Więcej...
Urządzenie, które pozwala na zmierzenie długości kanału, dzięki czemu można go opracować do szczytu (nie krócej i nie dłużej) oraz, korzystając z radiowizjografii (RVG), zobaczyć efekt końcowy pracy na zdjęciu kontrolnym.

Skaler ultradźwiękowy

Piezon Master 600

stomatolog_katowice_1

Punktowe zdjęcia rentgenowskie

CareStream CS 2200


 

Archiwizacja cyfrowa przebiegu leczenia


– koferdam

– skaler Woodpecker

– bezprzewodowy system do wypełnianie kanałów gutaperką na ciepło E&Q Master Meta Biomed

– system do wypełnianie kanałów gutaperką na ciepło One Step