Wyposażenie

Znieczulenie komputerowe

The Wand STA


matusz_katowice_1

Mikroskop zabiegowy

KAPS


matusz_katowice_2 matusz_katowice_3

Endometr zintegrowany z mikrosilnikiem endodontycznym

Reciproc VDW Gold


matusz_katowice_4

Więcej...
Urządzenie, które pozwala na zmierzenie długości kanału, dzięki czemu można go opracować do szczytu (nie krócej i nie dłużej) oraz, korzystając z radiowizjografii (RVG), zobaczyć efekt końcowy pracy na zdjęciu kontrolnym.

Skaler ultradźwiękowy

Piezon Master 600

stomatolog_katowice_1

Punktowe zdjęcia rentgenowskie

KODAK 6200


stomatolog_katowice_2

Archiwizacja cyfrowa przebiegu leczenia


dentysta_giszowiec_1dentysta_giszowiec_2

– koferdam

– skaler Woodpecker

– bezprzewodowy system do wypełnianie kanałów gutaperką na ciepło E&Q Master Meta Biomed

– system do wypełnianie kanałów gutaperką na ciepło One Step